HAKKIMIZDA

MİSYON

Zaman ve mekândan bağımsız olarak gerçekleştirilen öğrenme kalitesini uzaktan eğitim teknolojileriyle geliştirerek görsel iletişim bakımından zenginleştirilen ders materyalleriyle çağdaş ve kalıcı bir öğretim sunarak toplumsal değerlere saygılı, mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Dünyada ve Türkiye’de eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları için yüksek kalite sağlayan, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını uzaktan eğitim yoluyla etkin bir şekilde yürüten, katılımcı ve paylaşımcı anlayışa sahip, süreç yönetimi uygulayan, akademik ve idari personellerle birlikte öğrencilerin de memnuniyetini ve kişisel gelişimlerini esas alan, uzaktan eğitim tabanlı gelişmelere açık, yenilikçi ve rekabetçi araştırmalar yaparak bilim ve teknolojiye katkıda bulunan bir merkez olmayı hedeflemiştir.

DESTEK TALEBİ