Hizmetler

 •     Uzaktan öğretim sunucularının yönetim ve bakımı
 •     Ders içeriklerinin hazırlanması ve güncellenmesi
 •     Uzaktan öğretim programları için video çekimi, düzenlemesi ve yayınlanması
 •     Ders içeriklerinde uluslararası ve kurum içi standardizasyon çalışmaları
 •     Uzaktan öğretim öğrencilerinin online sınavlarının yürütülmesi
 •     Sanal Sınıf (Canlı Toplantı) uygulamalarının organizasyonu ve yürütülmesi
 •     Öğrencilere ve Öğretim Elemanlarına teknik destek verilmesi
 •     Uzaktan öğretim platformlarının güncellenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi
 •     Yeni uzaktan eğitim strateji ve teknolojilerinin araştırılması ve uygulanması
 •     Uzaktan öğretim alanında proje geliştirmek
 •     Üniversitemiz uzaktan öğretim çalışmalarının konferans ile tanıtılması

 

Mevcut Altyapı Özellikleri

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi yazılım altyapısı başlığı altında; Öğrenim yönetim sistemi olarak open GL lisansı olan açık kaynak kodlu Moodle, Sanal Sınıf platformu olarak Adobe Connect teknolojileri kullanılmaktadır.

 

Çözüm Mimarisi

Sistem Linux işletim sistemi üzerine kurulan Moodle Öğrenim Yönetim sistemi ile MySQL veritaban   ilişkilendirilmesi ile oluşturuldu. Kurulan mimari üzerine lokalizasyon katman uyarlandı. Kurumsal kimliğin adapte edildiği lokalize katman giydirilmiş Moodle yapısı son olarak Adobe Connect sanal sınıf platformu ile entegre edildi.

 

Öğrenim Yönetim Sistemi nedir?

Öğrenim Yönetim Sistemleri elektronik içeriklerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan kursların ve eğitim programlarının dökümante edilmesi, yönetilmesi, takip edilmesi ve raporlanması süreçlerini gerçekleştiren yazılım uygulamasıdır. Learning Management System kelimelerinin baş harflerinin bir araya gelmesi ile oluşan «LMS» kısaltması ile ifade edilir. Uzaktan eğitim süreçlerinde eğitsel faaliyetlerin elektronik ortamda yürütümü için çekirdek uygulamadır.

 

Moodle LMS

İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi uzaktan eğitim Merkezi Öğrenim Yönetim Süreçlerinin yönetimi amacı ile open GL lisansa sahip açık kaynak Kodlu Moodle LMS tercih edilmiştir.

Moodle 200 den fazla ülkede binlerce üniversite tarafından kullanılan yaygın LMS çözümüdür. 100 den fazla dile çevrilmiştir. Dünyadaki LMS kullanan kuruluşların %25’i Moodle LMS kullanmaktadır. PHP kodlama yapısı, ölçeklenebilir olması, güvenlikli kodlama mimarisi en önemli özellikleridir.

Moodle öğrenim yönetim Sistemi, Türkiye’de en çok tercih edilen Öğrenim Yönetim Sistemidir. Moodle LMS ; open GL lisansı ile lisans maliyetinin olmaması, yaygın kullanımı, ölçeklenebilir mimarisi, harici sistemlere kolay entegre olması, güvenlik ve ürün yaşam çevriminin muadil çözümlere göre hızlı olması sebeplerinden ötürü terci edilmektedir. Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Arel Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi vb. birçok üniversitede kullanılmaktadır 

 

Neden Moodle tercih ediliyor?

Open GL Lisans Tipi

Moodle Open GL Lisans tipi ile açık kaynak kodlu bir öğrenim yönetim sistemidir ve tamamen ücretsiz lisanslanır.

Pahalı ticari muadillerin kiralama ve satınalma yapılarından farklı olarak herhangi bir periyodik upgrade ücreti, lisans kullanım ücreti, kişi bazlı (FTE bazlı) bir ücretlendirme mekanizması yoktur.

Yapı büyüdükçe büyüyen bir lisans ücreti bulunmamaktadır. Tamamen ücretsizdir.

 

Yaygın Kullanım

Moodle dünya üzerinden ikiyüze yakın ülkede kullanılmakta, 70 den fazla dili desteklemektedir. Bir kurum ve bir grup yazılımcı tarafından geliştirilen ticari muadillerinin aksine dünya üzerinden onbinlerce geliştiricisi bulunmakta ve sürekli gelişmektedir. Dünya üzerindeki tüm LMS çözümleri Moodle’da yeni çıkan özellikleri kendi sistemlerine adapte etmeye çalışmaktadır. PHP dili nedeni ile kurumlar kendi modüllerini de kolaylıkla ihtiyaç halinde geliştirebilmektedirler.

 

Ölçeklenebilir ve biçimlendirilebilir

Moodle dünya üzerinde 50.000 kullanıcı ve üzerini tekil implementasyonla yönetebilen az sayıda LMS yapısından biridir ve bu tipte sayısız örnek implementasyona sahiptir.

Dünya üzerinde birçok kurum ve kuruluş tarafından tüm eğitsel süreçlerin yönetimi için moodle kullanmaktadır.

Dünya üzerindeki ticari ve açık kaynak kodlu tüm LMS pazarının %25’ten fazlası Moodle tarafından yönetilmektedir.

 

Harici Sistemlerle Uyum

LMS firmalarının çoğunluğu kapalı LMS sistemleri pazarlamaktadır.

Hiç bir entegrasyon sürecine sağlıklı cevap vermeyen bu yapıların aksine Moodle çalışan bir SCORM okuyucuya sahiptir!

Google Apps, Joomla, Drupal, Facebook, LDAP, WordPress vb. birçok yapı ile hazır entegre kitleri barındırır.

API yapısı ve PHP kodlama mantığı ile kolay API geliştirilebilmektedir.

  

Güvenlik

Moodle geliştirici grupları içerisinde, işi güvenlik olan yüzlerce geliştirici sadece Moodle’ın güvenlik güncellemelerinden sorumlu olarak geliştirim yapmaktadırlar. Kapalı ve kiralama mantığı ile çalışan ticari LMS yapıların aksine Moodle sisteminde kurumun tüm güvenlik kriterlerine uygun olarak sistem konumlandırılabilmektedir. Açık kaynak kodlu olması sebebi ile gevelik açıklarının kapatılması ticari sistemlere göre çok daha hızlıdır.

 

Ekstralar

Geniş geliştirici kitlesi nedeni ile ürün yaşam çevrimi çok hızlıdır. Sürümleri sürekli güncellenir, yeni özellikler ve modüller eklenir. Her gün değişen ihtiyaçlar için yazılımcıların size özel oturup geliştirim yapmalarını beklemeden geniş kullanım spekturumundaki ihtiyaçlar analiz edilerek hızlı bir şekilde ürünleştirilir. Bu sebeple sürekli yeni özellikler ve yeni modüller geliştirilmektedir ve ücretsiz olarak kullanıma açılmaktadır.

 

Moodle Özellikleri

Ders Programı

Her derse ait ünitelerinin yer aldığı listedir. Her bir ünite altında izlenmesi gerekli ders içeriği listelenir ve ders programı özelliği altında görüntülenir.

Duyurular

Herhangi bir ders ile ilgili gelişmelerin paylaşıldığı bölümdür. Proje teslim tarihi bilgilendirmeleri, yeni eklenen yada revize edilen bir ders materyali ile ilgili dönütler vb. bilgilendirmeler duyurular alanından takip edilir.

Takvim

Tek bir dersin takvimi ve/veya tüm derslerin yer aldığı gelen takvim yapılarıdır. Takvim üzerinden etkinliklere erişim sağlanır.

Ödev

Ödev özelliği katılımcıların çalışmalarını eğitmenle paylaştığı alandır. Ödevin son teslim tarihi eğitmen tarafından belirlenebilir. Ödev neticesi, başarısına sayısal olarak etki edebilir. Farklı dosya tipleri ödev olarak sisteme eklenebilir.

Testler

pop quizler, ana testler ve ara testler bu bölümde hazırlanır. Sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, boşluk doldurma, kısa cevap vb. özelliklerde süre sınırlı hazırlanabilir. Resim, video vb. unsurlar eklenebilir.

Roller

Sistem rol yapısını destekler. Sistemde Eğitmen, Öğrenci temel rolleri bulunmaktadır. Bu temel rollerin yetkinlikleri süreç yönetimini yapan yönetici rolü tarafından düzenlenmektedir. Öğretmen derslerin öğrenci gözünden nasıl göründüğünü görebilir.

Grade Book

Ödev, devam, quiz ve ara sınav gibi farklı ağırlıktaki ölçümlere göre yüzde ve puan dilimlemesi grade book özelliği ile yapılabilmektedir. Öğrencinin sınıf içerisinde, farklı şubeler içerisinde, soru/cevap yada ders bazlı istatiksel başarı grafiği çıkarılabilir.

Raporlama

Yönetici; şube, kampüs, grup vb. ekosistemler bazında başarı durumlarını ölçebilir, bunları görsel raporlara dökebilir. İsteğe bağlı olarak raporlama ekranları ilgili okul eğitmenlerinin de kullanımına açılabilir.

Mobil Uyumluluk

Platform Mobil aygıtlar üzerinden herhangi bir uygulama gereksinimi olmadan browser üzerinden erişilebilir. IOS ve Android işletim sistemleri özellikle desteklenmektedir.

Forum

Platformun forum oluşturma ve duyuru yapma özelliğidir. (Dersi ve ya bir konu ile ilgili tartışma  ortamı oluşturup o konu ile ilgili kendi öğrencilerinin fikirlerini alabilir. ve dersle ilgili duyurular yapabilir.)

Anket

Platformda anket oluşturma özelliği bulunacaktır. Eğitmen dersi ile ilgili çeşitli anketler düzenleyebilir.

Blog

Platformda blog oluşturma özelliği bulunur (eğitmen, hızlıca blog oluşturabilir, düzenli olarak portalda makale, yazı oluşturup yayınlayabilir).

 

 

Sanal Sınıf Sistemi nedir?

Uzaktan Eğitim Birimlerine senkron adı verilen eğitim süreçlerinin gerçekleştirildi yayın platformlarına sanal sınıf sistemleri adı verilir. Senkron eğitim sistemleri bilgisayar yada mobil aygıtlar üzerinden giriş yapılarak dersleri canlı olarak takip etmeyi sağlar. Uygulama tipine göre örenci sohbet bölmesinden ders esnasında soru iletebilir, el kaldırıp söz isteyebilir.

Sanal sınıf uygulamalarında en önemli konu öğrencilerin ve öğretmenin bilgisayarlarından standart internet bağlantıları ile ve standart donanımlarla kolayca bağlanabilmelerdir. Sanal sınıf uygulamalarının performansı, sisteme kolay girilebilme, kolay yönetilebilme ve kalabalık sanal sınıf katılımlarında sistemin stabil çalışmasının sağlanması kriterleri aranır.

 

 

Adobe Connect Sanal Sınıf Sistemi  ve Microsoft Teams

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sanal Sınıf altyapısı olarak Adobe Systems firmasının Adobe Connect ve Microsoft Teams  teknolojisi kullanılmaktadır.

Adobe Connect ve Microsoft Teams web toplantıları, sanal sınıflar için kullanılan web konferans sunucu yazılımıdır.

Adobe Systems dünyadaki 5 yazılım devinden biridir. Adobe Connect uygulaması Türkiye’de YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi vb. birçok akademik yapı tarafından tercih edilmiştir.

Türkiye’de YÖK, Mili Eğitim Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Arel Üniversitesi, İst.Aydın Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, KTÜ, İTÜ vb. Dünyada, Stanford University, MIT, Purdue Un. Vb. bir çok üniversitenin yanı sıra Amerika Savunma Bakanlığı (DOD), Reuters, Siemens vb. birçok kurum tarafından kullanılan dominant sanal sınıf platformudur

 

 

Kolay kullanım

Adobe Connect ve Microsoft Teams kurulum gerektirmez. Eğitmenlerin ve Öğrencilerin Sanal sınıfa gire bilmeleri için standart bir internet bağlantısı ve standart  bilgisayar,tablet ,yada mobil akıllı telefon yeterlidir

Optimizasyon

Adobe Connect ve Microsoft Teams kalabalık katılımlı oturumları kolaylıkla yönetebilmektedir. Çekirdeğinde bir yayınlama sunucusu barındıran Adobe Connect teknolojisi kalabalık oturumlarda kesintisiz bir sanal ders deneyimi için sistemi sürekli optimize eder. Amaç canlı yayının HD kalitesinde aktarılması değil, kalabalık sınıf katılımcılarının kesintisiz bir oturum deneyimi yaşamalarıdır.

Güvenlik

Adobe Connect ve Microsoft Teams uygulaması üniversitenin güvenlik kriterlerine kolaylıkla adapte edilebilmektedir. Onpremise lisanslama modeli, kurum bünyesinde sunucunun firewall önünde yada arkasında, kurumun güvenlik kriterlerine adapte olarak çalışmasına olanak tanır. Mudail uygulamaların çoğunda bu özellik bulunmamaktadır. Adobe Connect bu özelliği sayesinde FBI, US Department of Defense, Türkiye Dış İşleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü referansları bulunmaktadır.

Mobil Uyum

Adobe Connect ve Microsoft Teams uygulaması mobil aygıtlarda kullanılabilmektedir. IOS ve Android işletim sistemi kullanan tüm mobil aygıtları destekler. Adobe Connect Mobile aplikasyonu ücretsiz olarak eğitmen ve öğrenci tarafından mobil aygıtlara kurularak ders dinlenebilir yada ders anlatılabilir.

Kayıtlar

Adobe Connect ve Microsoft Teams sunucusu aynı zamanda bir yayınlama (streaming) sunucudur. Bu sunucu mevcut sanal derslerin kayıt edilmesini ve kayıt edilen videoların montajlanarak gene Connect sunucu üzerinden yayınlanmasına olanak tanır. bu kayıtlar dışında tüm Üniversite video içerikleri de connect sunucusuna alınarak kampüs içerisinde yayınlanabilir.

 

Adobe Connect ve Microsoft Teams Özellikleri

Canlı ses ve görüntü aktarımı (Öğretmen görüntüsünü ve sesini paylaşabilir)

Ekran Görüntüsü paylaşımı (Öğretmen bilgisayar ekranını paylaşıma açabilir)

Video paylaşımı (Sanal sınıf içerisinde herhangi bir kayıtlı video paylaşıma açılabilir)

Çoklu Dil Desteği (Türkçe dahil, birden fazla farklı dilde odalar kullanılabilir)

Beyaz Tahta uygulaması (Beyaz tahta uygulaması ile çizimli anlatım gerçekleştirebilir)

Kayıt edilebilme (tüm sanal oturumlar kayıt edilebilir ve sunucu üzerinden montajlanabilir)

Anlık Anket Uygulaması(oturum esnasında katılımcılara anlık anket uygulaması yapılabilir)

Tarayıcı Uyumu (Adobe Connectve Microsoft Teams tüm tarayıcılarla uyumludur. Kurulum gerektirmez)

 

 

SCORM uyumlu içerik Hazırlama

İstanbul YeniYüzyıl Üniversitesi, Moodle Öğrenim Yönetim Sistemi içerisinde SCORM adı verilen raporlanabilir tipte içerik üretimi yapabilmesi için uygun asenkron içerik hazırlama yazılımı lisanslaması gerçekleştirmelidir. iSpring Suite yazılımı asenkron içerik hazırlama ve yayınlama süreci için gönderilmektedir.

Asenkron Eğitim; eğitmenin ve öğrencinin farklı mekanlarda ve farklı zamanlarda gerçekleştirdikleri eğitim aktivitelerini tanımlar. Eğitmenin SCORM yada AICC adları verilen raporlanabilir standartlarda hazırladığı interaktif içeriklere asenkron içerik adı verilir. Bu içerikler bira raya gelerek Moodle Öğrenğm Yönetim Sistemindeki ilgili dersin ünitelerini oluştururlar.

 

iSpring Suite nedir?

iSpring Suite yazılımı authoring tool/editörlük yazılımı adı verilen asenkron içerik geliştirme yazılımdır.

iSpring Suite yazılımı, eğitmenlerin Microsoft Powerpoint yazılımı kullanarak hazırladıkları ders materyallerini powerpint ortamını terk etmeden SCORM standartında ve HTML5 formatında içerik üretmelerini sağlar. Bu üretimi yüksek interaktif öğelerle zenginleştirerek yapan iSpring Suite tarafından oluşturulan SCORM içerik paketi Moodle öğrenim yönetim sistemi tarafından raporlanabilir içerik olarak tanınmaktadır.

 

iSpring Suite özellikleri

 • iSpring Microsoft Powerpoint yazılımına entegre olur.
 • Öğretmenler mevcut powerpoint sunumlarını iSpring özellikleri ile zenginleştirerek SCORM adı verilen eöğrenme standartında yayınlar.
 • Moodle Öğrenim Yönetim yapısı ile %100 uyumludur.
 • Dahili Screen capture modülü bulunur.
 • Test ve Anket hazırlama modülü bulunur. Test modülü ile çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma, vb. farklı soru tiplerinde sorular hazırlanabilir.
 • Telifli karakter kütüphanesi bulunur.
 • Sunumlara des ve görüntü eklenebilir.
 • Diyalog simülasyonları adı verilen eğitim simülasyon modülü bulunur.
 • Teknik bilgi gerekmeden içerik hazırlanabilmektedir.

 

Zenginleştirilmiş içerik

 • Zenginleştirilmiş içerik üretimi lisanslamasının yapılması önerilen iSpring Suite yazılımı ile birlikte gerçekleştirilecektir.
 • Video, ses öğeleri ile zenginleştirilmiş asenron içeriklerin üretimi ispring suite yazılımı ile akademisyenler tarafından üretilebilir olacaktır.
 • Framework olarak Powerpoint yazılımının kullanan ispring suite yazılımı öncesinde ilgili eğitmenlere powerpoint ile etkili sunum içeriği hazırlama konusunda eğitim de verilmelidir.
 • iSpring Suite kullanımı ile birlikte daha önce lisanslaması yapılmış Raptivity ürününde geliştirilecek asenkron kullanıma uygun animasyonlar içeriklere ispirng üzerinden yerleştirilebilecektir.
DESTEK TALEBİ