Faaliyetler

  • Kurum içi ihtiyaçlar doğrultusunda uzaktan eğitim sertifika ve eğitim programlarının düzenlenmesi
  • Uzaktan eğitim çalışmalarının yürütülmesini amacıyla gerekli altyapının hazırlanması
  • Görevli öğretim elemanlarının öğrenme yönetim sistemini kullanımı ile ilgili destek verilmesi ve değerlendirme süreçlerinin takibinin yapılması
  • Uzaktan öğretim programları için video çekimi, düzenlemesi ve yayınlanması
  • Ders içeriklerinde uluslararası ve ulusal standardizasyon çalışmalarının yapılması
  • Online sınav Süreçlerinin yürütülmesi ve gerekli teknik desteğin sağlanması
  • Sanal Sınıf uygulamalarının organizasyonu, yürütülmesi ve destek verilmesi
  • Uzaktan eğitim süreçlerini kolaylaştırıcı materyallerin geliştirilmesi
  • Yeni uzaktan eğitim strateji ve teknolojilerinin araştırılması ve uygulanması

E-Öğrenme Materyalleri

          

Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS): Moodle

Üniversitemizde Uzaktan Eğitim Merkezi öğrenim yönetim süreçlerinin yönetimi amacı ile harici sistemlere kolay entegre olması, güvenlik gibi durumlarda hızlı olması sebeplerinden ötürü Moodle ÖYS tercih edilmiştir.

 

https://uzem.yeniyuzyil.edu.tr/ bağlantı adresiyle erişilen sistemimiz, öğrenci bilgi sistemiyle entegre çalışması sebebiyle “yeniyuzyil.edu.tr” uzantılı mail adresleriyle kullanıcılar sisteme kolaylıkla giriş yapabilmektedir. Kullanılan sistem üzerinde okulumuz, değerlendirme ve asenkron derslerin yürütülmesi süreçlerinin takibi yapılmaktadır.

 

Sanal Sınıf:  Microsoft Teams

Kurumumuzda sanal sınıflar ve toplantıların yapılması amacıyla Microsoft Teams teknolojisi kullanılmaktadır. Microsoft Teams kurulum gerektirmemesi nedeniyle kullanıcı dostudur. Eğitmenlerin ve Öğrencilerin Sanal sınıfa girebilmeleri için standart bir internet bağlantısı ve standart bilgisayar, tablet ya da mobil telefon yeterlidir.

 

Teams Kullanımı ile ilgili kılavuza buradan erişebilir, sorun yaşamanız durumunda microsoft.teams@yeniyuzyil.edu.tr mail adresine bildirebilirsiniz.

 

İçerik Geliştirme: iSpring

Öğrenme yönetim sistemimizde eğitimlerin güvenliğini ve öğrencilerin asenkron eğitimden yüksek verim ve kaliteyle bilgi edinimini sağlamak amacıyla iSpring Suite yazılımı, içerik hazırlama aracı olarak kurum içi eğitimler ve sertifika programlarında kullanılmaktadır. Oluşturulan içeriklerde öğrencilerin geçirdikleri süre, tamamlama durumları ve birçok detaylı raporlama mevcuttur.

 

DESTEK TALEBİ